POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile faaliyetlerimiz de daima en iyi olmak için ürün ve hizmetler sunmak.
 • Kalite yönetim sistemimize paralel olarak, çözümlerimizin  güvenilirliğini  garanti  etmek.
 • Şirketimizin başarısı ve müşterilerimizin memnuniyeti için, çalışanlarımıza,  profesyonel davranış konusunda sorumluluk duygusu aşılamak.
 • Şirketimizin kalite hedeflerini oluşturmak ve periyodik olarak gözden  geçirmek.
 • ISO 9001:2008 standardına göre yapılandırılmış olan kalite yönetim  sistemimizi  sürekli  iyileştirmek.

Güvenlik Politikamız

Dismek Kimya Sanayi olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Dismek Kimya Sanayinin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliktir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı  ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu nedenle;

 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, taşeronların, yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları  bulundurmayı,
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • Dismek Kimya Sanayi şirketini İSG uygulamaları açısından, gerek Grup içinde ve gerekse bölgede, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugün den tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi İSG politikamız olarak taahhüt ederiz. 

Çevre Politikamız

Dismek Kimya Sanayi olarak benimsemiş olduğumuz Çevre Politikası; Sağlık, Güvenlik Politikasını esas alarak, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.

Çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, çevre kirliliğini önlemeyi ve tüm çalışma alanlarımızdaki performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmekteyiz :

 • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek. Atıklardan doğan kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yapmak
 • Yatırım ve proses tasarımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurarak, çevreye en az atık veren ve doğal kaynakları etkili kullanan teknolojileri uygulamak.
 • Ürün tasarımı ve üretim proseslerinde seçilen hammaddelerin çevreye ve insana olan etkilerini dikkate almak
 • Üretim ve diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan ilgili yasal gereklilikleri ve ilgili taraflarca belirlenen şartları sağlamak.
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini yapmak, kaza ve acil durumun oluşması durumunda  çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp, uygulamak.
 • Çevre bilincini tüm faaliyet alanlarında yaygınlaştırmak üzere çalışanlara eğitim vermek.
 • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun bir sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamak.